Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

1132 8ad6

June 12 2017

3976 9d39
Reposted fromtosiaa tosiaa viairmelin irmelin
4785 caff
Reposted fromoutoflove outoflove viamiimi miimi
7607 d7a7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna

June 11 2017

3910 76af
Reposted frommowmihou mowmihou viatoniewszystko toniewszystko
6607 fd5e 500
Reposted fromwrajt wrajt viabecausefuckyou becausefuckyou

June 09 2017

2565 4ed1 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasomebunny somebunny
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 08 2017

Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viapeasorela peasorela
4659 2bbf 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadusix dusix
7349 da46 500
Reposted frommyu myu vianables nables
7152 0e23 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viafeedingthesoul feedingthesoul
Nikita Kadan
2887 698d

June 06 2017

Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromoutoflove outoflove viabecausefuckyou becausefuckyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl