Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

7349 da46 500
Reposted frommyu myu vianables nables
7152 0e23 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viafeedingthesoul feedingthesoul
Nikita Kadan
2887 698d

June 06 2017

Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromoutoflove outoflove viabecausefuckyou becausefuckyou
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viaalmostlover almostlover
3972 f6e2
Wywołałeś we mnie taki pożar, że sama już nie wiem, co mam gasić najpierw: miłość czy nienawiść.
— Jarosław Borszewicz

June 05 2017

8509 47ed 500
Reposted fromchristineroad christineroad viajoannna joannna
Trafił swój na swego
i dobrze im tak.
No, dobrze im tak, niech się całują,
a przechodniom co do tego?

Trafił swój na swego,
nie obchodzi ich nikt.
Opierunek i wikt
zamienili na poezję u Dantego.

Wyłączyli telefon,
nie poznają znajomych,
tak się cieszą i cieszą,
jakby to był ich pomysł.

Trafił swój na swego,
i dobrze im tak,
i w grudniu śpiewa im ptak,
w oczach tańczy im świat.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viajoannna joannna
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viajoannna joannna
Nie mogła uwierzyć, że utrata kogoś, kogo znało się tak krótko, może przypominać utratę części siebie, że może odebrać smak jedzeniu i przygasić kolory.
— Jojo Moyes - "Razem będzie lepiej"
Reposted fromimpulsivee impulsivee
8839 8eb4 500
Jean-François Millet - Nuit étoilée, 1851
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaimpulsivee impulsivee
4284 6bab
Reposted fromeazyi eazyi vialemkove lemkove

June 04 2017

3315 717c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimpulsivee impulsivee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl