Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

... gdy tak czekałam i czekałam ... w pewnej chwili przestało to być ważne. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromthreewords threewords viaimpulsivee impulsivee
5132 24b3
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viadusz dusz

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viadusz dusz
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaBalladyna Balladyna
6747 347e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasomebunny somebunny
6783 e413
Reposted fromNajada Najada viasmutnazupa smutnazupa

February 22 2017

Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viaJakisproblem Jakisproblem
0004 3588
Reposted fromgubolev gubolev viaretaliate retaliate
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viabrzask brzask
5092 7ac3
Reposted fromoll oll viatoniewszystko toniewszystko
0380 d9f5

February 19 2017

1894 9c52
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaateme ateme
Make it happen. Shock everyone.
Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna.
— Biały Oleander

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viatoniewszystko toniewszystko
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
8325 745c
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask

February 15 2017

9984 4a97
Reposted fromsaiwala saiwala viabecausefuckyou becausefuckyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl