Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

8788 ee91 500
Business meeting at Ikea
Reposted fromorchila orchila viabrzask brzask

White Northern Lights in Finland

Reposted fromweightless weightless viatoniewszystko toniewszystko

March 14 2017

Reposted fromNanaya Nanaya viatoniewszystko toniewszystko
0548 f1b2 500
Reposted fromsunlight sunlight viaretaliate retaliate
2170 16f6
Reposted fromvandalize vandalize viaClary Clary

March 09 2017

6069 e3f2 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viabrzask brzask
8131 45ed
Reposted fromerial erial viabrzask brzask

March 05 2017

- Bywa, że palisz mosty?
- Tak, bo nie lubię ciągnąć za sobą niepotrzebnych ogonów. Mamy jedno życie i szkoda go na ludzi, którzy na nas po prostu nie zasługują. Nie jest tak, że natychmiast kogoś skreślam. Związki, bez względu na to, czy miłosne czy przyjacielskie, wymagają pracy. Należy starać się zrozumieć drugą stronę, odkryć, co ma w głowie, włożyć w tę relację wysiłek. I dopiero kiedy okaże się, że wszelkie sposoby zawodzą, można odpuścić. Bo nie ma sensu się męczyć. Spaliłam za sobą wiele mostów i wcale tego nie żałuję. Myślę, że jestem bogatsza o to doświadczenie. Dzięki temu też pewne sytuacje mnie nie rozpraszają i skupiam się na rzeczach dla mnie najważniejszych. I na ludziach, na których naprawdę mi zależy.
— Magda Szejbal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalmostlover almostlover
7132 9325 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viabrzask brzask
0814 56ca

whitefoxtrappedinbetween:

Une femme est une femme 1961

Reposted fromLittleJack LittleJack viatoniewszystko toniewszystko

March 01 2017

2955 0b30
Reposted fromnezavisan nezavisan viatoniewszystko toniewszystko
8970 7059
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatoniewszystko toniewszystko

February 23 2017

... gdy tak czekałam i czekałam ... w pewnej chwili przestało to być ważne. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromthreewords threewords viaimpulsivee impulsivee
5132 24b3
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viadusz dusz

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viadusz dusz
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaBalladyna Balladyna
6747 347e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasomebunny somebunny
6783 e413
Reposted fromNajada Najada viasmutnazupa smutnazupa

February 22 2017

Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viaJakisproblem Jakisproblem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl